Sjava – Umama

🔥Hot Mzansi Songs

Sjava Umama mp3, Award-winning South African artist Sjava debuts “Umama”, which is another blazing song off his spectacular album Umqhele,

Umama done in a tribal way is a song that pleasing to the earlier, and it’s one of our favorites from the Umqhele Album,

Umama is a potential banger believe me,

Sjava Umama Mp3 Download Song Free

Sjava - Umama
Sjava – Umama

Listen and Download Sjava – Umama Mp3 and Share With Your Friends On Facebook or Twitter below; 

Sjava – Umama.mp3

Read the full lyrics to Umama by Sjava

Khumbul’ uMa
Aksavum
Ang’sakhoni ngikhumbul’uma
Ngith’ ak’savumi ng’khumbul’ uma
Sebeth’ indoda endala kangaka
Ikhalel’ umawayo

Tha bafwethu ngeke ni-understand
Ndoda endala kangaka ikhalela umawayo
Tha bafwethu ngeke ni-understande
Uyajabula mang’fika athi Ushembe uyaphila
Kulengozi zom’gwaqo mtanani
Ng’yajabula ufike usaphila
Beka iy’khwama ke emsam
Landi impepho kagogo erounden
Ng’phahle ngikhulume nabadala
Ng’batshele usemagcekeni
Invul’iyana emakhaya
Ses’phelile amakhaza
Mawubuy’ eGoli, cel’ ung’phathel’ iheater ngoba
ngempela uzong’gcwaba
Yaz uma avunamahlaya,
ngeke ushone ng’sakuthanda
Kuyoba is’busiso kimi ukuthi ubekhona mawami
mang’shada

Ngob’ uyokwazi thi ukung’bonisa
Masezing’buyela ngith’ emshadweni
Ngoba uyokwazi uth’ ukung’duduza
Masezi ng’buyela ng’thi emshadweni
Ang’sakhoni, ang’sakhoni, ang’sakhoni
Ngikhumbul’ uma
Thi ang’sakhoni, ang’sakhoni, ang’sakhoni
Ngikhumbul’ uma
Sebeth’ indoda endala kangaka

Ikhalel’ umawayo
Tha bafwethu ngeke ni-understand
Ndoda endala kangaka ikhalela umawayo
Tha bafwethu ngeke ni-understande
Into eng’ythanda ngekhaya,
Ukuthi ekhaya ak’ngenwa ngemali
Noma ng’ngasebenzi
Umama ung’thanda ngenkani
Noma umhlaba ungang’shaya
Uzong’thulisa athi mtanami ungakhali
Ubukek’ ukhathele awuthi ngiland’ ukudla baba
hlalaphansi

Ang’sakhoni, ang’sakhoni, ang’sakhoni
Ngikhumbul’ uma
Sebeth’ indoda endala kangaka
Ikhalel’ umawayo
Tha bafwethu ngeke ni-understand
Ndoda endala kangaka ikhalela umawayo
Tha bafwethi ngeke ni-understande

Sjava Umama lyrics

🔝 5 Singles